Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Trà Lĩnh:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1C Hương-HT Số 3 Trà Lĩnh., TT Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng0263880418
2Cô Thùy-HT Số 1 Trà Lĩnh., TT Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng0263880298
3NT Hàm KếtChợ Trần Quốc Hùng, Trà Lĩnh, Cao Bằng0986128213
4NT Trà LĩnhTT Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng0989971878