Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Trà Ôn:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Quang ThànhGia Long, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long02703770211
2Nhà ThuốcTrường Thọ26A Gia Long, Khu1, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long0986748756 - 0932949476
3Nt Hồng Nhung27D Gia Long, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long0986554935
4Nt Kim Ngọc99/1, khu 1, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long02703771400
5Nt Kim YếnĐường Gia Long, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long0919326840
6Nt Liên Ngọc47B Gia Long Khu 1, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long0270770334 - 0939349788
7Nt Như ĐiệpVĩnh Xuân, Xã Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long02703844109 - 0942207779
8Nt Sáu Vĩnh81C Gia Long, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long0909767322
9Nt Trí Trung HòaChợ Vĩnh Xuân, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long0932975540
10Qt Cẩm HồngTrà Ngoa, Xã Trà Côn, Trà Ôn, Vĩnh Long02703723457
11Qt Đức ThanhGia Long, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long0903344860
12Qt Hồng TrangChợ Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Trà Ôn, Vĩnh Long0945210677
13Qt Hồng VânGia Long, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long02703770606
14Qt Kiên LongChợ Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long0939423131
15Qt Kim ThoaTổ 8 Ấp Cống Đá, Trà Ôn, Vĩnh Long0988882225
16Qt Minh Duyên62B Gia Long, Thị trấn Trà Ôn, Trà Ôn, Vĩnh Long0939929960
17Qt Ngọc DễTổ 14, ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long0939713364
18Qt NhungTrà Ngoa, Xã Trà Côn, Trà Ôn, Vĩnh Long02703723396
19Qt Yến NhiTường Thọ, Xã Thới Hòa, Trà Ôn, Vĩnh Long0966020579