Mua hàng Điểm bán Hotline

Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Quận 6:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Nhà Thuốc Phúc Lộc143 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, 6, Hồ Chí Minh1
2Nhà Thuốc Mỹ AnA14 Bà Hôm, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
3Nhà Thuốc Phú Định581 Hậu Giang, Phường 11, 6, Hồ Chí Minh1
4Nhà Thuốc Hạnh Phúc234C Nguyễn Văn Luông, Phường 11, 6, Hồ Chí Minh1
5Nhà Thuốc Nguyễn Thanh401 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, 6, Hồ Chí Minh1
6Nhà Thuốc Ngọc ĐiệpB14 Bà Hom, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
7Nhà Thuốc Thống Nhất257 Bình Tiên, Phường 08, 6, Hồ Chí Minh1
8Nhà Thuốc Ngọc Thảo219F Phạm Phú Thứ, Phường 03, 6, Hồ Chí Minh1
9Nhà Thuốc Lập Thành223 Tân Hòa Đông, Phường 14, 6, Hồ Chí Minh1
10Nhà Thuốc Thủy195 Trần Văn Kiểu, Phường 10, 6, Hồ Chí Minh1
11Nhà Thuốc Phú Phọ11 Đường Số 3, Phường 14, 6, Hồ Chí Minh1
12Nhà Thuốc Kim Ngọc40 Hậu Giang, Phường 02, 6, Hồ Chí Minh1
13Nhà Thuốc Phú Lâm1019 Hồng Bàng, Phường 12, 6, Hồ Chí Minh1
14Nhà Thuốc Hoàng Chinh171 Bình Phú, Phường 11, 6, Hồ Chí Minh1
15Nhà Thuốc Kim Hoàng55A Tân Hóa, Phường 14, 6, Hồ Chí Minh1
16Nhà Thuốc Ái Hữu215 Bà Hom, Phường 03, 6, Hồ Chí Minh1
17Nhà Thuốc Hạnh Loan 2120 Tân Hòa Đông, Phường 14, 6, Hồ Chí Minh1
18Nhà Thuốc Vĩnh Nguyên336/109 Nguyễn Văn luông, Phường 12, 6, Hồ Chí Minh1
19Nhà Thuốc Như Phúc116 Kinh Dương Vương, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
20Nhà Thuốc Thiện Hoa249E Nguyễn Văn Luông, Phường 11, 6, Hồ Chí Minh1
21Nhà Thuốc Thảo Minh69/23 Văn Thân, Phường 08, 6, Hồ Chí Minh1
22Nhà Thuốc Bình Phú33M cư xá phu lâm D, Phường 10, 6, Hồ Chí Minh1
23Nhà Thuốc Ngọc Bảo110/22 Bà Hôm, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
24Nhà Thuốc Thanh Xuân253 Bà Hôm, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
25Nhà Thuốc Bảo Ngọc174 Hậu Giang, Phường 06, 6, Hồ Chí Minh1
26Nhà Thuốc Minh Anh312 Bình Tiên, Phường 12, 6, Hồ Chí Minh1
27Nhà Thuốc Thành Đạt258 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, 6, Hồ Chí Minh1
28Nhà Thuốc Đức Huy78A3 Cao Văn Lầu, Phường 02, 6, Hồ Chí Minh1
29Cửa Hàng Thuốc Yhct Nhơn Hòa Dược Hãng71 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 02, 6, Hồ Chí Minh1
30Nhà Thuốc Việt Hương56 Lô G Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, 6, Hồ Chí Minh1
31Nhà Thuốc Diệu Thảo235 Trần Văn Kiểu, Phường 11, 6, Hồ Chí Minh1
32Nhà Thuốc Thái Minh235C Mai Xuân Thưởng, Phường 06, 6, Hồ Chí Minh1
33Nhà Thuốc Thiện Mỹ245A Nguyễn Văn Luông, Phường 04, 6, Hồ Chí Minh1
34Nhà Thuốc Ngọc HânD2A Cư Xá Phú Lâm B, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
35Nhà Thuốc Quốc Trí186 Phan Văn Khỏe, Phường 05, 6, Hồ Chí Minh1
36Nhà Thuốc Kim Oanh 4296 Phan Văn Khỏe, Phường 05, 6, Hồ Chí Minh1
37Nhà Thuốc Nhân Thành75 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, 6, Hồ Chí Minh1
38Nhà Thuốc Phúc Lộc191 Lê Quang Sung, Phường 06, 6, Hồ Chí Minh1
39Nhà Thuốc Bửu Minh34 Đường Số 10 , Cư Xá Ra Đa, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
40Nhà Thuốc Tâm Ấn31C Tân Hòa Đông, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
41Nhà Thuốc Minh Phúc468/9 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, 6, Hồ Chí Minh1
42Nhà Thuốc Á Châu67A Hậu Giang, Phường 05, 6, Hồ Chí Minh1
43Nhà Thuốc Y Dược14 Minh Phụng, Phường 15, 6, Hồ Chí Minh1
44Nhà Thuốc Thiên Khánh174 Tân Hòa Đông, Phường 14, 6, Hồ Chí Minh1
45Nhà Thuốc Tấn Huy236 Minh Phụng, Phường 06, 6, Hồ Chí Minh1
46Nhà Thuốc Ngọc Lan52 Tân Hòa Đông, Phường 15, 6, Hồ Chí Minh1
47Nhà Thuốc Thành Giang889 Hậu Giang, Phường 11, 6, Hồ Chí Minh1
48Nhà Thuốc Minh Dung191A Văn Thân, Phường 08, 6, Hồ Chí Minh1
49Nhà Thuốc Ngọc LanL35 Cư Xá Phú Lâm, Phường 12, 6, Hồ Chí Minh1
50Nhà Thuốc Bách Loan42 Bình Tây, Phường 01, 6, Hồ Chí Minh1
51Nhà Thuốc Tân Quang Huy 136 Phạm Đình Hổ, Phường 02, 6, Hồ Chí Minh1
52Nhà Thuốc Nguyên Bình168 Phạm Phú Thứ, Phường 04, 6, Hồ Chí Minh1
53Nhà Thuốc Tường Hy402 Phạm Văn Chí, Phường 04, 6, Hồ Chí Minh1
54Nhà Thuốc Mỹ Bình (Nhà Thuốc Anh Quân cũ)59 Chung Cư Tân Hòa Đông, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
55Nhà Thuốc Khải Lộc344 An Dương Vương, Phường 10, 6, Hồ Chí Minh1
56Nhà Thuốc Bích Hạnh907/2 Lò Gốm, Phường 05, 6, Hồ Chí Minh1
57Nhà Thuốc Thành Nguyên34G Tân Hòa Đông, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
58Nhà Thuốc Thiên Phú76 Tân Hòa Đông, Phường 14, 6, Hồ Chí Minh1
59Nhà Thuốc Tây Minh Vy326 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, 6, Hồ Chí Minh1
60Nhà Thuốc Trang Châu02 Lô A Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, 6, Hồ Chí Minh1
61Nhà Thuốc Thúy Loan204 Gia Phú, Phường 01, 6, Hồ Chí Minh1
62Nhà Thuốc Minh Huy343B Bãi Sậy, Phường 04, 6, Hồ Chí Minh1
63Nhà Thuốc Gia Nghi230 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, 6, Hồ Chí Minh1
64Nhà Thuốc Bảo Lộc67 Tân Hoà Đông, Phường 14, 6, Hồ Chí Minh1
65Hộ Kinh Doanh Nhà Thuốc Lan Phương944 An Dương Vương, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
66Nhà Thuốc Thanh Xuân336/14 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, 6, Hồ Chí Minh1
67Nhà Thuốc Thanh Tâm141 Trần Văn Kiểu, Phường 10, 6, Hồ Chí Minh1
68Nhà Thuốc An Dương Vương708 An Dương Vương, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
69Nhà Thuốc Hiếu Thảo952 Lò Gốm, Phường 08, 6, Hồ Chí Minh1
70Nhà Thuốc Bảo An587 Hồng Bàng, Phường 02, 6, Hồ Chí Minh1
71Nhà Thuốc Hoàng Châu747 Hậu Giang, Phường 11, 6, Hồ Chí Minh1
72Nhà Thuốc Mạnh An53 Tân Hòa Đông, Phường 14, 6, Hồ Chí Minh1
73Nhà Thuốc Duy Thiện23 Minh Phụng, Phường 5, 6, Hồ Chí Minh1
74Nhà Thuốc Hiền Ngọc DượcSố 68 đường 26, Phường 11, 6, Hồ Chí Minh1
75Nhà Thuốc Thảo Lâm452 Phạm Văn Chí, Phường 08, 6, Hồ Chí Minh1
76Nhà Thuốc Thiện TâmA4 đường Bà Hom, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
77Nhà Thuốc Tân Quang Huy22 Phạm Đình Hổ, Phường 02, 6, Hồ Chí Minh1
78Nhà Thuốc Ngọc Hưng86 Bà Hôm, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1
79Nhà Thuốc Kim Lan35A Tân Hòa Đông, Phường 14, 6, Hồ Chí Minh1
80Nhà Thuốc Diệu Thanh 255A Minh Phụng, Phường 05, 6, Hồ Chí Minh1
81Nhà Thuốc Đức Hạnh204 Bà Hom, Phường 13, 6, Hồ Chí Minh1