Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Chư Sê:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1QTT Thuận38 Hoàng Văn Thụ, TT Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai0977725748
2QTT Thuận 1104 Trần Hưng Đạo, TT Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai0976725748
3QTT Trang113 đường 17/3, TT Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai0349385193
4Thuốc tây Bình 2753 Hùng Vương, TT Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai0833577979
5Thuốc tây Thuận820 Hùng Vương, TT Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai0976725748
6Thuốc tây Tích717 Hùng Vương, Chư Sê, Gia Lai0976674185
7TT Phương Thanh152 Hùng Vương, Chư Sê, Gia Lai0338942919
8NT Ngọc32 Hoàng Văn Thụ, Chư Sê, Gia Lai0988204024
9Nt Thu BaChợ Chư Sê, NA, Chư Sê, Gia Lai0988809475/02693851123
10Nt Thụ Hòa872 Hùng Vương, NA, Chư Sê, Gia Lai02693851041
11Nt Việt Hưng400 Hùng Vương, NA, Chư Sê, Gia Lai0935392579
12Qt Ngọc LanChợ Chư Sê, NA, Chư Sê, Gia Lai0978333579
13Qt Quyên784 Hùng Vương, NA, Chư Sê, Gia Lai0939739629/0977267444
14Qt Thanh Thủy229 Hùng Vương, Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai0972492914
15Qtt Anh Huy100 Trần Hưng Đạo, NA, Chư Sê, Gia Lai0363746795
16Qtt Hồng Ân352 Hùng Vương, NA, Chư Sê, Gia Lai0937595226