Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Sơn Trà:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Trang60 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0962326877
2NT Vân Siêu39 Mai Hắc Đế, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0902424628
3Nt Xuân Diệu791 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0763618131
4QT Dapharco 10287 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0906446167
5QT Dapharco 107187 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0905745055
6QT Dapharco 115101 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905227135
7QT Dapharco 13760 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng02363921777
8QT Dapharco 13894 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0935927287
9QT Dapharco 14019 Phó Đức Chính, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905100610
10QT Dapharco 141Chợ Hà Thân, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0905859481
11QT Dapharco 90687 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0906051148
12QT Dapharco 91297 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0936299939
13QT Dapharco 92C1 Khúc Hạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0942486976/02363912373
14QT Dapharco 95Chợ Hà Thân, An, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0905582217
15QT Dapharco1011104 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0788618432
16Thiện Nhân856 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0905047457
17Thiên Phong33 Phó Đức Chính, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905856596
18NT Hoàn Mỹ81 Dương Vân Nga, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0935694610
19NT Hồng Nguyệt21 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0935392778/02362463560
20NT Hồng Vân109 Ngô Trí Hòa, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0934919741
21NT Khang Hưng138 Khúc Hạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0903512347
22NT Kim Châu127 Nguyễn Công Trứ, Phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng0935241107
23NT Kim Hiền47 Lưu Hữu Phước, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0987763804
24NT Minh Trung181 Trần Nhân Tông, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0935020163
25NT Ngọc Trân68 Nguyễn Thị Định, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0974492345/0898247366
26NT Phúc Tâm20 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0387819856
27NT Phúc Trí144 Dương Vân Nga, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0915462998
28NT Phước ThịnhChợ Phước Mỹ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0934808656
29NT Phương Anh262 Khúc Hạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0913644185/02363918329
30NT Phương Anh 2128 Nguyễn Thị Định, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng02363940479
31NT Tâm Đức105 Ngô Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0906539156/0784350402
32NT Thanh Điệp73 Yết Kiêu, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0357528547
33NT Thanh Tâm29 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905857707
34NT Thanh Thanh109 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Đà Nẵng0905836870
35NT Thiện An10 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0903512833
36NT Thiện Tâm134 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0762668802
37NT Thịnh Đức Xuyến60 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0934769738/02363836528
38Hà ThiệnChợ Mân Thái, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0779583540
39HT Thu Lan104 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng02363984910
40Khánh Ngọc260 Khúc Hạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0936016861
41Lương Phương65 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0906426266
42Ngọc Huyền139 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0345132084/0982484295
43Nhà thuốc Dapharco 10083 Phạm Cự Lượng, Phường An Hải Đổng, Sơn Trà, Đà Nẵng0782501732
44Nhà Thuốc Khang An59 Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0989231692
45Nhà Thuốc Khôi Nguyên81 Dương Lâm, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0905120757
46Nhà thuốc Kỷ Nguyên290 Nguyễn Công Trứ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng0935845342
47Nhà thuốc Minh Tâm122 Phạm Tu, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0905325270
48Nhà thuốc Minh Tâm 63Số 85 Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0942523258
49Nhà thuốc Phước Thiện 953 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng02363933899
50Nhà Thuốc Thành Uy- DS: Tăng Thị Hoài Thương117 Hà Đặc, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng0905799840
51Nhà thuốc Tú Quỳnh86 Lê Tấn Trung, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0935002100
52NT An Khương152 Vân Đồn, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0905041205
53NT BV Sơn Trà770 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng02363836793
54NT Chí Linh106 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0905910362
55NT Dapharco 111Chung cư Dương Văn Nga, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0914111507
56NT Hà Linh206 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng0905113478
57Cty TNHH Toàn Ngọc32 Đỗ Huy Uyễn, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0834214243
58Dapharco 113827 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng02363984176
59Dapharco 11483 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905446061
60Dapharco 93333 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0934848777/02363934668