Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Sơn Trà:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Vân Siêu39 Mai Hắc Đế, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0902424628
2Nt Xuân Diệu791 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0763618131
3QT Dapharco 10287 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0906446167
4QT Dapharco 107187 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0905745055
5QT Dapharco 115101 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905227135
6QT Dapharco 13760 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng02363921777
7QT Dapharco 13894 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0935927287
8QT Dapharco 14019 Phó Đức Chính, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905100610
9QT Dapharco 141Chợ Hà Thân, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0905859481
10QT Dapharco 90687 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0906051148
11QT Dapharco 91297 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0936299939
12QT Dapharco 92C1 Khúc Hạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0942486976/02363912373
13QT Dapharco 95Chợ Hà Thân, An, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0905582217
14QT Dapharco1011104 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0788618432
15Thiện Nhân856 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0905047457
16Thiên Phong33 Phó Đức Chính, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905856596
17NT Kim Hiền47 Lưu Hữu Phước, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0987763804
18NT Hồng Nguyệt21 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0935392778/02362463560
19NT Minh Trung181 Trần Nhân Tông, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0935020163
20NT Ngọc Trân68 Nguyễn Thị Định, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0974492345/0898247366
21NT Phúc Tâm20 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0387819856
22NT Phúc Trí144 Dương Vân Nga, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0915462998
23NT Phương Anh 2128 Nguyễn Thị Định, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng02363940479
24NT Thanh Điệp73 Yết Kiêu, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0357528547
25NT Thịnh Đức Xuyến60 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0934769738/02363836528
26Hà ThiệnChợ Mân Thái, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0779583540
27HT Thu Lan104 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng02363984910
28Khánh Ngọc260 Khúc Hạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0936016861
29Lương Phương65 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng0906426266
30Ngọc Huyền139 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0345132084/0982484295
31Nhà thuốc Dapharco 10083 Phạm Cự Lượng, Phường An Hải Đổng, Sơn Trà, Đà Nẵng0782501732
32Nhà Thuốc Khang An59 Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0989231692
33Nhà thuốc Kỷ Nguyên290 Nguyễn Công Trứ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng0935845342
34Nhà thuốc Minh Tâm 63Số 85 Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0942523258
35Nhà thuốc Phước Thiện 953 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng02363933899
36Nhà Thuốc Thành Uy- DS: Tăng Thị Hoài Thương117 Hà Đặc, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng0905799840
37Nhà thuốc Tú Quỳnh86 Lê Tấn Trung, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0935002100
38NT An Khương152 Vân Đồn, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0905041205
39NT BV Sơn Trà770 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng02363836793
40NT Chí Linh106 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0905910362
41NT Dapharco 111Chung cư Dương Văn Nga, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng0914111507
42Cty TNHH Toàn Ngọc32 Đỗ Huy Uyễn, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0834214243
43Dapharco 113827 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng02363984176
44Dapharco 11483 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng0905446061
45Dapharco 93333 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng0934848777/02363934668