Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Ngũ Hành Sơn:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Nhà Thuốc Thiên Nga538 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0982535056
2NT Bảo Hưng109 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0973458689
3NT Bảo Minh200 Đỗ Bá, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0763791176
4NT Đông Giang32 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0905266263
5NT Đức Tín05 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0915469058
6NT Hà Hoàng121 Châu Thị Vĩnh Tế, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0976448409
7NT Hoàng Thao78 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0975252042
8NT Khánh HiềnChợ Non Nước, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0774449699
9NT Mỹ Hạnh127 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0987304476
10NT Ngọc Linh16 Trần Hoành, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0934929626
11NT Phước Lộc314 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0847211517
12NT Phước Nhân101 Phan Tứ, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0906513586
13NT Phương Tuyết69 Phan Tứ, Phường Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0368829724
14NT Thái Sinh126 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0932545285
15NT Tiến Hoàng17-19 Nam Thành, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0905623624/0905111381
16QT Dapharco 125Chợ Bắc, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0384544237
17Dapharco 99Ki ốt Chợ Non Nước, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng02362240932
18Nhà Thuốc Thanh Lan117 Đoàn Khuê, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng0782142114