Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Liên Chiểu:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Tâm Phát41 Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0904847474
2NT Tân Dung Phong400 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905558858/02363765031
3NT Thanh Liên106 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935756416
4NT Thanh Nhân143 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935724900
5NT Thanh Vinh89 Hoàng văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906448165
6NT Thành Vinh94 Đồng Kè, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0914212817/02363731892
7NT Thành Vinh 4281 Âu cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0969728434
8NT Thảo My28 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0903533525/0704610625
9NT Thủy Tín519 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0942888142
10NT Trung Nam 294 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0974894615
11NT Trường An68 Phan Văn Định, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0968993859
12NT Tuyết Trinh37 Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0914212817
13NT Văn Hoàng625 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0787794716
14NT Việt Đức187 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0378999381
15QT Dapharco 145Chợ Hoà Mỹ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng02363730835
16QT Dapharco 149198 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0836016975/02363256069
17QT Dapharco 75864 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0986712952/02363841430
18QT Dapharco 79844 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0945132577
19NT Khánh An174 Lý Thái Tông, Liên Chiểu, Đà Nẵng0795610325
20NT Kiệm109 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0326231470/05112246613,
21NT Kim Liên888 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905521415/02363811719
22NT Lan Anh564 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905250220/02363731520
23NT Lê Hưng268 Lý Thái Tông, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0947940780
24NT Lê Hưng 2126 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0947940780
25NT Mạnh333A Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905233043/02363841659
26NT Mạnh 2202 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0909355900
27NT Minh Mẫn76 Nam cao, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906467174
28NT Minh Tâm28 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905169176/02366272189
29NT Minh Tuyết807 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0702310135
30NT Nguyễn Chánh129 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905607988
31NT Nguyên Đức591 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0968775339
32NT Nguyên Phúc190 Hồ tùng mậu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0981098059
33NT Nhân Nghĩa I28 Nguyễn Khuyến, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0901141152
34NT Nhất Huy 1447 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906421763
35NT Phước Nhân 383 Đặng Dung, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0389594605
36NT Quang MinhKiốt 7 Chợ Hòa Khánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0973821288/02363736297
37NT Sa An236 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905119178
38NT Tâm Hà44 Hòa Minh 3, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905361807
39Nhà Thuốc Phước Duyên36 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905996505
40Nhà Thuốc Thanh Lan98 Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0983432300
41Nhà Thuốc Thành Vinh 2167 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906455616
42Nhà Thuốc Thiện Toàn44 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906552593
43Nhà thuốc Thùy Dung42 Nguyễn Đình Trọng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905318345
44Nhà thuốc Tố Trâm46 Phan Đình Giót, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0939340726
45NT An KhangK831/1 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935270492
46NT An Nam87 Trần Đình Tri, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905392346
47NT Bảo Bảo195 Tô Hiệu, Liên Chiểu, Liên Chiểu, Đà Nẵng0903319420
48NT Chấn Hưng Thịnh260 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935614586
49NT Dapharco 146Số 01 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0985010517/0847659637
50NT Dapharco 76892 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905635207/02363732144
51NT Dapharco119316 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905730470/02363730470
52NT Hải Vân16 Nguyễn Phước Chu, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905392346
53NT Hoài An05 Đồng Kè, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935445977
54NT Hoài Thương727 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905030012/02366506206
55NT Hoàng Mai268 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0913968559
56NT Hồng Mai297 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935909203
57NT Hồng Nhung83 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0332336892/02363772255
58NT Hưng ThịnhTổ 4, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905880850
59Daphaco120610 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng02363770456
60Dapharco 11720 Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905244577/02363739309
61Nhà Thuốc An Tâm29 Vũ Ngọc Phan, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng02363766979
62Nhà Thuốc Ánh Dương418 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0913907545
63Nhà Thuốc Bảo An728 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0984962964
64Nhà thuốc Cường131 Đặng Dung, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0789445485
65Nhà thuốc Long Thạnh136 Tống Duy Tân, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0778686068/02363741345
66Nhà Thuốc Minh Khang62 Nguyễn Đình Tứ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905374355/0704610625
67Nhà Thuốc Minh Thiện140 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0944444595
68Nhà Thuốc Ngọc Mai73 Nguyễn Đình Tứ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0934884711
69Nhà thuốc Ngọc TrâmTổ 40 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935288264