Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Liên Chiểu:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Tân Dung Phong400 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905558858/02363765031
2NT Thành Vinh 4281 Âu cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0969728434
3NT Thủy Tín519 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0942888142
4NT Trung Nam 294 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0974894615
5NT Văn Hoàng625 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0787794716
6QT Dapharco 145Chợ Hoà Mỹ, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng02363730835
7QT Dapharco 149198 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0836016975/02363256069
8QT Dapharco 75864 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0986712952/02363841430
9QT Dapharco 79844 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0945132577
10NT Khánh An174 Lý Thái Tông, Liên Chiểu, Đà Nẵng0795610325
11NT Nguyên Đức591 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0968775339
12NT Kiệm109 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0326231470/05112246613,
13NT Lê Hưng268 Lý Thái Tông, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0947940780
14NT Lê Hưng 2126 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0947940780
15NT Mạnh333A Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905233043/02363841659
16NT Mạnh 2202 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0909355900
17NT Minh Mẫn76 Nam cao, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906467174
18NT Minh Tuyết807 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0702310135
19NT Nguyễn Chánh129 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905607988
20NT Nhân Nghĩa I28 Nguyễn Khuyến, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0901141152
21NT Nhất Huy 1447 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906421763
22NT Phước Nhân 383 Đặng Dung, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0389594605
23NT Sa An236 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905119178
24Nhà Thuốc Phước Duyên36 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905996505
25Nhà Thuốc Thành Vinh 2167 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906455616
26Nhà Thuốc Thiện Toàn44 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906552593
27Nhà thuốc Tố Trâm46 Phan Đình Giót, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0939340726
28NT Bảo Bảo195 Tô Hiệu, Liên Chiểu, Liên Chiểu, Đà Nẵng0903319420
29NT Chấn Hưng Thịnh260 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935614586
30NT Dapharco 146Số 01 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0985010517/0847659637
31NT Dapharco 76892 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905635207/02363732144
32NT Dapharco119316 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905730470/02363730470
33Daphaco120610 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng02363770456
34Dapharco 11720 Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905244577/02363739309
35Nhà thuốc Long Thạnh136 Tống Duy Tân, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0778686068/02363741345