Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Cẩm Lệ:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Văn Ngô90 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905062469
2NT Vân Ngọc 2111 Thành Thái, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0985857055
3NT Vinh Hương77- Đường Đô Đốc Lộc, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0938534319
4QT 186Kiôt 6 chợ Hoà Cầm, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0935867772
5QT Dapharco 19582 Đường Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905807677
6NT Kim Anh241/1 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0983034504/02362469349
7NT Kim LanLô 200 Tổ 238 Tú Mỡ, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0935969339
8NT Minh Đức60 Hà Tông Quyền, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0936229562
9NT Minh Tâm74 Nguyễn Nhàn, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905848597
10NT Nhân Sinh42 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0363041914
11NT Nhật Minh46 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0903586672
12NT Như Phương43 Nhơn Hòa 14, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0984927596
13NT Pharmacy Yến Nhi172 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0938789944
14NT Phúc Thiên202 Lê Đại Hành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0364717788
15NT Phước Thiên111 Hà Duy Phiên, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0914240402
16NT Phước ThịnhKiot 08, chợ Cẩm Lệ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng02363701879/0917765112
17NT Tâm Đức520 Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0934926985
18NT Tâm Phúc111 Phạm Tứ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905621642
19NT Tâm Phước155 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905992938
20NT Thiện Minh148 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0906432656
21NT Thiên Phúc175 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0353623286
22NT Thiên Phước77 Hòa An 1, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0963088403
23NT Thiện Tâm104 Lê Đại Hành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng02363699093
24NT Thu Hà290A Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0986355016/0904331316
25NT Trí Anh112 Cách Mạng Tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng02363698183/0905209153
26Nhà thuốc Phước Hy86 Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng02363672136
27Nhà thuốc SKV09 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0903543552
28Nhà Thuốc Sương Bình522 Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0344777225
29Nhà thuốc Thái Bình93 Đinh Châu, phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0978146912
30NT Bảo Khang719 Tôn Đản, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0706214947
31NT Bảo Ngọc09 Vũ Lăng, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0794205519
32NT Bảo NguyênKhu Tái Định Cư Phước Lý, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0917618188
33NT Bảo Phương89 Nguyễn Văn Huyên, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0935505838
34NT Bảo Phương 2731 A Tôn Đản, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0935505838
35NT Bảy Đào193 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0989227663/02363846517
36NT Dapharco 128287 Cách Mạng Tháng 8, Khê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0986959996
37NT Dapharco 173332 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905899764
38NT Dapharco152122 Trần Phước Thành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905213723
39NT Dapharco155Kiốt 3 chợ Cẩm Lệ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905074865/02363672140
40NT Đạt chuẩn GPP Minh Thư55 Diệp Minh Châu, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0933377314
41NT đạt tiêu chuẩn GPP Kim Long267 Mẹ Thứ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0364985009
42NT Đức SáuKi ốt 23 Chợ Hòa Xuân, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0904742184
43NT Hiên 6969 Nguyến Sắc Kim, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0989128944/0935623611
44NT Hoàng Hồng Đức 03246 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905985619
45NT Hưng Thịnh88 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0906488005
46Công ty TNHH MTV Hiệp Ý Thiên124 Huỳnh Tấn Phát, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng02363621215
47Cty TNHH Dược phẩm Hoa Vàng665 Trường Chinh, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0903509802/02363846123
48Dapharco13267 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905444524
49Hiệu Thuốc số 1515 Yên thế, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0943100639
50Hiệu Thuốc Số 17412 Tôn Đản, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0935345386
51Minh Nguyệtkiot 5 CHợ Hòa Cầm, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905773380
52Nhà thuốc 9999 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905504509
53Nhà thuốc Đức Khánh83 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0935323949
54Nhà Thuốc Minh Lưu322 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905898360
55Nhà thuốc NB236 Bắc Sơn, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0986606616
56Nhà Thuốc Nhân Đức166 Ông Ích Đường, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0986623836