Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Cẩm Lệ:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1NT Văn Ngô90 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905062469
2NT Vân Ngọc 2111 Thành Thái, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0985857055
3NT Vinh Hương77- Đường Đô Đốc Lộc, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0938534319
4QT 186Kiôt 6 chợ Hoà Cầm, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0935867772
5QT Dapharco 19582 Đường Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905807677
6NT Như Phương43 Nhơn Hòa 14, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0984927596
7NT Pharmacy Yến Nhi172 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0938789944
8NT Tâm Phước155 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905992938
9NT Thiên Phước77 Hòa An 1, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0963088403
10Nhà thuốc Phước Hy86 Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng02363672136
11Nhà thuốc SKV09 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0903543552
12Nhà Thuốc Sương Bình522 Phạm Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0344777225
13Nhà thuốc Thái Bình93 Đinh Châu, phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0978146912
14NT Bảo Khang719 Tôn Đản, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0706214947
15NT Bảo Phương 2731 A Tôn Đản, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0935505838
16NT Bảy Đào193 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0989227663/02363846517
17NT Dapharco 128287 Cách Mạng Tháng 8, Khê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0986959996
18NT Dapharco 173332 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905899764
19NT Dapharco152122 Trần Phước Thành, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905213723
20NT Dapharco155Kiốt 3 chợ Cẩm Lệ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905074865/02363672140
21NT Đạt chuẩn GPP Minh Thư55 Diệp Minh Châu, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0933377314
22NT đạt tiêu chuẩn GPP Kim Long267 Mẹ Thứ, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0364985009
23NT Đức SáuKi ốt 23 Chợ Hòa Xuân, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0904742184
24NT Hiên 6969 Nguyến Sắc Kim, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0989128944/0935623611
25NT Hoàng Hồng Đức 03246 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905985619
26Công ty TNHH MTV Hiệp Ý Thiên124 Huỳnh Tấn Phát, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng02363621215
27Cty TNHH Dược phẩm Hoa Vàng665 Trường Chinh, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0903509802/02363846123
28Dapharco13267 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905444524
29Hiệu Thuốc số 1515 Yên thế, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0943100639
30Minh Nguyệtkiot 5 CHợ Hòa Cầm, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905773380
31Nhà thuốc Đức Khánh83 Lê Trọng Tấn, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0935323949
32Nhà Thuốc Minh Lưu322 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0905898360
33Nhà thuốc NB236 Bắc Sơn, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng0986606616