Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Đầm Dơi:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Qt Hùng Vương - Dsth. Phạm Hồng Diễm12C, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau0913058467
2QT Minh TânKhóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau0946387276-02903858581
3Qt Nhân Ái24, Khóm 2, Thị Trấn Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau02903877815 - 0942111301
4Qt-Phượng Hoàng - Dsth. Lê Hồng Phong141A, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau0917184996-02903858152
5Yhct Mỹ Châu- Ly. Lâm Mỹ Châu25C, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau0907737469-02903858079
6Đl Hoàng Thiện - Dsth.Nguyễn Thị Cẩm Lài167 Chợ Chà Là, Xã Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau0947575633
7Đl Số 4 - Dsth. Trần Quốc Khởi33A Chà Là, Xã Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau0942273732- 0945776080
8Đl Số1 - Dsth. Nguyễn Mỹ Thố122A, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau0917890470-02903858206
9Đl Thanh Tú - Dt. Ngô Thanh Tú148 Chợ Chà Là, Xã Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau0917436742-02903851042
10Đl Thuốc Tây Số 5 - Dsth.Ngô Thanh Trang12D Chợ Cái Keo, Xã Quách Phẩm, Đầm Dơi, Cà Mau02903850442 - 0946842784