Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Cái Nước:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Qt Lê Chí Dũng 3Quốc Lộ 1A, Xã Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau02903776799
2QT Lê HàoẤp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau0942440227
3Qt Ngọc Điệp562, Khóm 1, Đường 1/5, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883672 0944832384
4Qt Nhã377, Khóm 1, Đường 30/4, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883552 - 0918099199
5QT Phước NghịẤp Lộ Xe, Xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau0949170687
6Qt Số 2931, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883197 0947047833
7Qt Thanh Trung372, Khóm 1, Đường 30/4, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883713 - 0918163133
8Qt Thu Hương379, Khóm 1, Đường 30/4, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883548 - 0979883548
9Qt Thuý Huỳnh674, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02906525555
10Qt Thùy TrangQuốc Lộ 1A, Xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau0917940399
11QT Trần Văn Duyên72- Chợ Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau0946012341-0919104422
12QT Tuyết ÁnhChợ Nhà Phấn, Xã Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau0944278803
13Qt Tuyết NgânKhóm 3, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau0949034370
14Qt Tuyết Xiêm643, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883453
15Yhct Đức Tế Đường - Ly. Trần Thị Huệ17E- Chợ Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau0916952984-02903880505
16Đl Nhiên - Dt.Trần Tấn Nhiên15E- Chợ Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau02903880196
17Đy Phước Hải Đường - Ly. Lâm Thị Diệu61K- Chợ Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau0944799858-02903880167
18Nt Hữu Phước ĐườngKhóm 1, Đường 30/4, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883693 - 0977098822
19Nt Thái HọcXã Phú Hưng, Xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau0947121626
20Qt Bảo Ngọc365, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau0907361613
21Qt Bảo Ngọc 2380 Đường 30/4, Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883633 - 0919678678
22Qt Bảo Ngọc 3Chợ Nhà Lồng, Đường 30/4, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903884094
23Qt Chí Dũng - Dsth .Lê Chí Dũng13C- Chợ Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau02903880118
24Qt Hoàng Tấn815, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883773
25Qt Hùng671 Đường 3/2, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau0944833335
26Qt Huỳnh ChiếnKhóm 1, Đường 3/2, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883556 - 0918805826
27QT Kim ThanhẤp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau091871518