Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Cái Nước:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Qt Lê Chí Dũng 3Quốc Lộ 1A, Xã Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau02903776799
2QT Lê HàoẤp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau0942440227
3Qt Ngọc Điệp562, Khóm 1, Đường 1/5, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883672 0944832384
4Qt Nhã377, Khóm 1, Đường 30/4, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883552 - 0918099199
5QT Phước NghịẤp Lộ Xe, Xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau0949170687
6Qt Thuý Huỳnh674, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02906525555
7QT Trần Văn Duyên72- Chợ Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau0946012341-0919104422
8QT Tuyết ÁnhChợ Nhà Phấn, Xã Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau0944278803
9Qt Tuyết NgânKhóm 3, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau0949034370
10Qt Tuyết Xiêm643, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883453
11Yhct Đức Tế Đường - Ly. Trần Thị Huệ17E- Chợ Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau0916952984-02903880505
12Đl Nhiên - Dt.Trần Tấn Nhiên15E- Chợ Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau02903880196
13Đy Phước Hải Đường - Ly. Lâm Thị Diệu61K- Chợ Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau0944799858-02903880167
14Nt Hữu Phước ĐườngKhóm 1, Đường 30/4, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883693 - 0977098822
15Nt Thái HọcXã Phú Hưng, Xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau0947121626
16Qt Bảo Ngọc 2380 Đường 30/4, Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883633 - 0919678678
17Qt Bảo Ngọc 3Chợ Nhà Lồng, Đường 30/4, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903884094
18Qt Chí Dũng - Dsth .Lê Chí Dũng13C- Chợ Rau Dừa, Xã Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau02903880118
19Qt Hoàng Tấn815, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883773
20Qt Hùng671 Đường 3/2, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau0944833335
21Qt Huỳnh ChiếnKhóm 1, Đường 3/2, Thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau02903883556 - 0918805826