Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm HbA1c

Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng của tiểu đường

XEM ĐIỂM BÁN TẠI Mỏ Cày Bắc:

Quay lại
STTTên cửa hàngĐịa chỉSố điện thoại
1Quầy 89Ấp Tích Phúc, Xã Khánh Thạnh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre0939195094
2Quầy Thuốc 1397Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre0943938038
3Quầy Thuốc 770Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre02753845011
4Quầy Thuốc Số 131114D Ấp Thanh Sơn, Xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre02753893629
5Tế Thọ Xuân224/ Chợ Bang Tra, Xã Nhuận Phú Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre02753846112, 0359616848
6Đại Lý Thuốc Tây 170Chợ Ba Vát, Xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre02753845189
7Đl 164Chợ Ba Vát, Xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre02753845122
8Nt Ba Vát126 Chợ Ba Vát, Xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre02753845240 0981302077
9Nt Đức Tế HưngChợ Ba Vát, Xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre02753845123, 0919148485
10Qt 296Ql57, Xã Hưng Khánh Trung A, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre0946591418
11Qt 342Ql57, Xã Tân Phú Tây, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre0945713969
12Qt 457Ql60, Xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre0948545144
13Qt 530Ql57, Xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre02753669059
14Qt 81Ql57, Xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre02753867345
15Quầy 470Động Trị, Xã Thành An, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre0909.799.963