Nam Dược kết hợp tổ chức Helvetas truyền thông “Nâng cao nhận thức cộng đồng về dược liệu sạch”

07/11/2016

Theo số liệu của Cục Quản lý Y dược Cổ truyền – Bộ y tế: 80% dược liệu của Việt Nam không an toàn nhưng vẫn được tiêu thụ tràn lan trên thị trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng. Xu...