Quầy thuốc Nhân Ái

09/08/2017

SĐT: 0943.622.770 / ĐỊA CHỈ: Chợ Chà Là, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

  • Chia sẻ :

TPBVSK DIABETNA được chiết xuất từ Dây thìa canh chuẩn hóa và được chuyển giao chính thức từ công trình nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thìa canh.

  • Hỗ trợ sinh tân, chỉ khát, làm hạ đường huyết
  • Hỗ trợ người bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường