Nhiều người Mỹ bị tiền đái tháo đường có thể xem xét điều trị bằng METFORMIN

30/12/2017

Từ năm 2005 đến 2008, một số nghiên cứu cắt ngang đã được tiến hành tại Hoa Kỳ nhằm xác định tỷ lệ người Mỹ có thể can thiệp bằng metformin theo khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ nhằm dự phòng hoặc chậm lại sự tiến triển thành ĐTĐ typ 2. Các nghiên cứu bao gồm: nghiên cứu SIGT (Screening for Impaired Glucose Tolerance survey), NHANES III (Third National Health and Nutrition Examination Survey) và NHANES 2005-2006 (National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2006).

Tiêu chuẩn xem xét điều trị bằng metformin bao gồm những người bị cả rối loạn glucose máu lúc đói và suy giảm dung nạp glucose cộng thêm ít nhất 1 yếu tố nguy cơ: tuổi < 60 tuổi, BMI ≥ 35 kg/m2, tiền sử gia đình bị ĐTĐ, tăng triglyceride, giảm HDL-cholesterol, tăng huyết áp hoặc HbA1C > 6,0%.

Số đối tượng nghiên cứu là 1,581 người (SIGT); 2,014 người (NHANES III) và 1,111 người (NHANES 2005-2006).

Kết quả: Rối loạn glucose máu lúc đói, suy giảm dung nạp glucose và có cả hai là 18,0%; 7,2% và 8,2% trong nghiên cứu SIGT, 22,3%; 6,4% và 9,4% trong nghiên cứu NHANES III, và 21,8%; 5,0% và 9,0% trong nghiên cứu NHANES 2005-2006.

Trong nghiên cứu SIGT, NHANES III và NHANES 2005-2006, tỷ lệ đáp ứng tiêu chuẩn xem xét can thiệp bằng metformin là 99%, 96% và 96% ở các đối tượng có cả rối loạn glucose máu lúc đói và suy giảm dung nạp glucose; 31%, 29% và 28% ở các đối tượng rối loạn glucose máu lúc đói; 53%, 57% và 62% ở những đối tượng bị rối loạn dung nạp glucose.

Kết quả suy ra quần thể dân chúng Mỹ cho thấy gần 1/12 người trưởng thành có sự kết hợp tiền ĐTĐ và yếu tố nguy cơ mà có thể xem xét điều trị bằng metformin để phòng bệnh ĐTĐ.

sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

  • Chia sẻ :

TPBVSK DIABETNA được chiết xuất từ Dây thìa canh chuẩn hóa và được chuyển giao chính thức từ công trình nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thìa canh.

  • Hỗ trợ sinh tân, chỉ khát, làm hạ đường huyết
  • Hỗ trợ người bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường