Nghiên cứu rối loạn Lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường TUYP 2 có tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ

Thứ Sáu 16/10/2015.

ava_ChuyenGiaTuVan_8
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 172 bệnh nhân ĐTĐ týp 2 được điều trị nội trú tại BVĐK Trung Ương Cần Thơ được chia thành 2 nhóm: Nhóm nghiên cứu 109 bệnh nhân tiểu đường týp 2 có tăng huyết áp Nhóm chứng 63 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 không có tăng huyết áp Bệnh nhân nghiên cứu sẽ được khai thác bệnh sử, khám xét lâm sàng, tỷ mỷ dựa vào xét nghiệm cận lâm sàng, theo dõi và điều trị theo mẫu bệnh án thống nhất.

Kết quả: Tỷ lệ rối loạn lipid máu ở nhóm ĐTĐ týp 2 có THA cao hơn nhóm chứng (62,4% so với 50,8%) -Rối loạn các thành phần lipid máu ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2 có THA ở mức độ và giai đoạn THA đều tăng hơn so với nhóm chứng (p>0,05). Trừ CT và CT/HDL-c (p<0,05) -Rối loạn các thành phần lipid máu ở nhóm ĐTĐ týp 2 có THA có liên quan đến các biến chứng: tim mạch, mắt, thận, đột quỵ (p<0,05) và liên quan đến chỉ số nhân trắc, chủ yếu là CT và TG (p<0,01).

Kết luận: Đặc điểm rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tăng huyết áp và mối liên quan giữa rối loạn lipid máu với độ, giai đoạn của tăng huyết áp, biến chứng của đái tháo đường có tăng huyết áp và chỉ số nhân trắc đều cao hơn so với nhóm chứng

  • VIDEO KIẾN THỨC VỀ BỆNH