QT Phán Hằng

12/08/2017

SĐT: 016884.784.439 / ĐỊA CHỈ: km11 Lăng Quán, Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang

QT Kim Hường

12/08/2017

SĐT: 0946.540.125/ ĐỊA CHỈ:  số nhà  89 Tổ 8 Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Cty TNHH DP Dũng Bích

12/08/2017

SĐT: 01657.109.638 / ĐỊA CHỈ: số 12 Quang Trung, Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Cty TNHH DP Hoàng Tuấn

12/08/2017

SĐT: 0977.275.295 / ĐẠI CHỈ: 380 Đường 17/8,, Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

NT Thu Hằng

12/08/2017

SĐT: 0973.133.292 / ĐỊA CHỈ: Số 447 Đường phạm Văn Đồng, Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

QT Đặng Thị Thuận

12/08/2017

SĐT: 0972.293.695 HOẶC 0966.048.657 / ĐỊA CHỈ: Thôn Quyết Thắng, Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang

NT Vũ Hồng Tươi

12/08/2017

SĐT: 0989.023.986 / ĐỊA CHỈ: Thôn 31, Xã Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang

NT Thanh Yên

12/08/2017

SĐT: 0984.243.355 / ĐỊA CHỈ: Trung tâm 2, Chợ Chiêm Hoá, Tuyên Quang, vĩnh lộc, Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?