ĐL Vũ Thị Thi

14/08/2017

SĐT: 01262.777.044 / ĐỊA CHỈ: 51 Cách mạng tháng 8, Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

NT Mạnh Tý 04

14/08/2017

SĐT: 0543.839.090 / ĐỊA CHỈ: 74-74 Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

NT Thuận Gia

14/08/2017

SĐT: 0905.828.656 / ĐỊA CHỈ: 78 Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

NT Tân Quang

14/08/2017

SĐT: 0935.220.861 / ĐỊA CHỈ: Lô số 19 chợ Đông Ba, Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

NT Phú Thượng

14/08/2017

SĐT: 0935.375.677 / ĐỊA CHỈ: 261 Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?