NT Hồng Phúc

11/08/2017

SĐT: 02803.861.105 HOẶC 0978.945,080 / ĐỊA CHỈ: SN 50 đường cách mạng T8, Mỏ Chè, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên

Cty DP Tuyên Thân

11/08/2017

SĐT: 01699.903.388 / ĐỊA CHỈ: Tổ 13, Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

NT Hữu Yến

11/08/2017

SĐT: 02803.854.246 HOẶC 0962.832.119 / ĐỊA CHỈ: 965 Dương Tự Minh,, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

HT TP Quầy thuốc số A14

11/08/2017

SĐT: 02803.744.053 HOẶC 0977.008.245 / ĐỊA CHỈ: SN 626, Dương Tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên

HTTP Quầy Thuốc số A15

11/08/2017

SĐT: 02803.643.782 HOẶC 0972.521.982 / ĐỊA CHỈ: SN 184, Dương Tự Minh,, Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

NT Hoang Lan

11/08/2017

SĐT: 02803.852.105 HOẶC 0916.427.881 / ĐỊA CHỈ: SN 14, Đường Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, , Thái Nguyên

NT Cty DP Phương Bắc

11/08/2017

SĐT: 0913.099.083 / ĐỊA CHỈ: SN 312 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

NT Bích Vinh

11/08/2017

SĐT: 02803.855.701 HOẶC 0915.200.188 / ĐỊA CHỈ: SN 320 Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

HT Phú Lương

11/08/2017

SĐT: 0985.946.962 / ĐỊA CHỈ: Xóm cầu trắng, Tt Đu, Phú Lương, Thái Nguyên

QT Minh Hải

11/08/2017

SĐT: 01689.923.757 / ĐỊA CHỈ: Tổ 3, Tt Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên

  • 1
  • 2

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?