Trạm Nghĩa Lộ

14/08/2017

SĐT: 01259.400.070 / ĐỊA CHỈ: 110 Nguyễn Công Phương, Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

HT Bắc Thanh bình

14/08/2017

SĐT: 0553.826.035 / ĐỊA CHỈ: 215 Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NT Mỹ Ngọc

14/08/2017

SĐT: 0553.822.139/ ĐỊA CHỈ: 59 Nguyễn Tự Tân, Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

NT Dũng Loan

14/08/2017

SĐT: 0905.238.486 HOẶC 0553.825.669 / ĐỊA CHỈ: 243 Lê Trung Đình, Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Đại lý Nguyên Hoa

14/08/2017

SĐT: 0919.358.327 HOẶC 0553.855.893 / ĐỊA CHỈ: Quốc lộ 1A,Mộ Đức,Quảng Ngãi

Đại lý Tuyết Nhung

14/08/2017

SĐT: 0553.859.336 / ĐỊA CHỈ: Quốc lộ 1A, tổ dân phố 1, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Đại lý Hương

14/08/2017

SĐT; 0919.186.926 HOẶC 0553.851.296 / ĐỊA CHỈ: Chợ Châu Ổ, Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?