NT Hoàng Mai

14/08/2017

SĐT: 0908.447.416 / ĐỊA CHỈ: Tiên Kỳ, TT Huyện, Tiên Phước, Quảng Nam

Hiệu Thuốc 18B

14/08/2017

SĐT: 0905.662.531 / ĐỊA CHỈ: 06 Phan Chu Trinh, An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

NT Đỗ Hữu Tâm

14/08/2017

SĐT: 05103.858.059 / ĐỊA CHỈ: 23Trần Cao Vân, Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

NT Huy Hoàng

14/08/2017

SĐT: 0912.861.752 HOẶC 0905.288.757 / ĐỊA CHỈ: 268 Lý Thường Kiệt, Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Quầy Thuốc Hồng Nhung

14/08/2017

SĐT: 05103.874.340 / ĐỊA CHỈ: 43 Tiểu La, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam

Quầy thuốc Ánh Minh

14/08/2017

SĐT: 05103.685.142 / ĐỊA CHỈ: 29 Phan Châu Trinh, TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

HT 149

14/08/2017

SĐT: 01225.450.792 HOẶC 0905.850.385 / ĐỊA CHỈ: Thôn Xuyên Tây, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

HT 153

14/08/2017

SĐT: 0913.010.347 / ĐỊA CHỈ: 133 Điện Biên Phủ, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

Quầy thuốc tây

14/08/2017

SĐT: 0905.094.644 HOẶC 0932.656.111 / ĐỊA CHỈ: Chợ Phong Thử, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam

QT Châu Thu

14/08/2017

SĐT: 0985.550.111 / ĐỊA CHỈ: Khu 7, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?