NT Thu Phượng

14/08/2017

SĐT: 0573.825.271 / ĐỊA CHỈ: 104 - Nguyễn Huệ - TP Tuy Hòa - Phú Yên

NT Hiệp Hưng

14/08/2017

SĐT: 0914.076.547 / ĐỊA CHỈ: 144 - Lê Thánh Tôn - TP Tuy Hòa - Phú Yên

QT Trung Thảo

14/08/2017

SĐT: 0573.865.252 / ĐỊA CHỈ: TT Chí Thạnh - H. Tuy An - Phú Yên

ĐL Hà Phương

14/08/2017

SĐT: 01282.626.046 / ĐỊA CHỈ: Chợ Liên Thạch - Hòa Phú - Tây Hòa - Phú Yên

ĐL Bích Hà

14/08/2017

SĐT: 0572.215.788 / ĐỊA CHỈ: Suối Bạc - Sơn Hòa - Phú Yên

QT Mỹ Nga

14/08/2017

SĐT: 01238.237.945 / ĐỊA CHỈ: KP Long Hà - TT La Hai - Đồng Xuân - Phú Yên

HT Tuyền Sanh

14/08/2017

SĐT: 0932.551.668 / ĐỊA CHỈ: Chợ Phú Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?