NT Chúc Quỳnh

11/08/2017

SĐT: 0976.845.162 / ĐỊA CHỈ: 138, Trần Nguyên Hãn, Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NT Hạnh Nghị

11/08/2017

SĐT: 0985.434.043 / ĐỊA CHỈ: Thôn Mới, Bầu Sao, Vĩnh Tường, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NT Phúc Đạt

11/08/2017

SĐT: 0915.310.339 / ĐỊA CHỈ: 814, ĐL Hùng Vương, Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?