NT Minh Thắng

11/08/2017

SĐT: 0978.079.658/ ĐỊA CHỈ: 26 Tâm An, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ

ĐL Số 43

11/08/2017

SĐT: 0986.288.060 / ĐỊA CHỈ: Khu 1, Tân Phương, Thanh Thủy, Phú Thọ

Đại Lý số 51

11/08/2017

SĐT: 01687.429.075 / ĐỊA CHỈ: 63, Khu Phố Vàng, Thanh Sơn, Phú Thọ

NT Chúc Quỳnh

11/08/2017

SĐT: 0976.845.162 / ĐỊA CHỈ: 138, Trần Nguyên Hãn, Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NT Hạnh Nghị

11/08/2017

SĐT: 0985.434.043 / ĐỊA CHỈ: Thôn Mới, Bầu Sao, Vĩnh Tường, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

NT Phúc Đạt

11/08/2017

SĐT: 0915.310.339 / ĐỊA CHỈ: 814, ĐL Hùng Vương, Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

QT số 10

11/08/2017

SĐT: 0976.424.955 / ĐỊA CHỈ: Khu 3,Chí Tiên,Thị Trấn Thanh Ba,Phú Thọ

Đại lý thuốc Bùi Thị Thanh Nga

11/08/2017

SĐT: 0946.118.323 / ĐỊA CHỈ: Khu 14, Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ

QT số 47

11/08/2017

SĐT: 0975.662.754 / ĐỊA CHỈ: Khu Đường Nam, Phong Châu,Phù Ninh, Phú Thọ

QT Tâm Cẩn

11/08/2017

SĐT: 01255.134.059 / ĐỊA CHỈ: Khu 2, Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ

  • 1
  • 2

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?