NT Thảo Nguyên

10/08/2017

SĐT: 0603.862.966 / ĐỊA CHỈ: 36A Phan Đình Phùng , Kon Tum

Đại Lý Thuốc Chị Mộng

10/08/2017

SĐT: 0603.863.052 / ĐỊA CHỈ: 1035, Phan Đình Phùng, Kon Tum

NT Hoàng Anh

10/08/2017

SĐT: 0603.864.250 / ĐỊA CHỈ: 212 Trần Hưng Đạo ,KonTum, Kon Tum