Công Ty TNHH Hậu Vũ

11/08/2017

SĐT: 02253.631.169 / ĐỊA CHỈ: 11 Phố Lê Chân, Phường Cầu Đất, Lê Chân, Hải Phòng

NT 303A

11/08/2017

SĐT: 0904.246.987 / ĐỊA CHỈ: 295, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

NT 303

11/08/2017

SĐT: 02253.951.557 HOẶC 0933.051.704 / ĐỊA CHỈ: Số 303, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

Ct TNHH Dp Hương Linh

11/08/2017

SĐT: 02253.950.080 / ĐỊA CHỈ: Số 123 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

NT-Bảo Linh

11/08/2017

SĐT: 0904.310.316 / ĐỊA CHỈ: 297 Cat Dai, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng

Cty Dược Phẩm Viêt Dũng

11/08/2017

SĐT: 0313.700.578 / ĐỊA CHỈ: 22 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

NT số 307

11/08/2017

SĐT: 0313.950.152 HOẶC 0913.575.957 / ĐỊA CHỈ: 307 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

NT số 301

11/08/2017

SĐT: 0913.344.123 / ĐỊA CHỈ: 301 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?