QT Số 13

11/08/2017

SĐT: 0986.554.597 / ĐỊA CHỈ: Cầu Xe, Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương

NT Thái Bình

11/08/2017

SĐT: 0985.130.282 / ĐỊA CHỈ: 221, Nguyễn Lương Bằng, Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

NT Ngọc Châu

11/08/2017

SĐT: 0974.747.312 / ĐỊA CHỈ: KiỐt số 3 Chợ Phú Lương, Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Qt 41_Nguyễn Thị Lâm

11/08/2017

SĐT: 01695.124.846 / ĐỊA CHỈ: 8 Lý Thường Kiệt, Trần Phú,Thành phố Hải Dương, Hải Dương

NT Phúc Anh

11/08/2017

SĐT: 0916.943.087 / ĐỊA CHỈ: 32 Lý Thường Kiệt, Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

NT Minh Tâm

11/08/2017

SĐT: 01675.185.712 / ĐỊA CHỈ: 38A Lý Thường Kiệt, Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Quầy Thuốc Số 10

11/08/2017

SĐT: 0968.710.615 / ĐỊA CHỈ: Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương

HT Thanh Hà

11/08/2017

SĐT: 0969.077.359 / ĐỊA CHỈ: Chợ Hề, Thanh Hà, Hải Dương

QT Số 7

11/08/2017

SĐT: 0982.307.132 / ĐỊA CHỈ: Đà Phố, Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương

Quầy Thuốc Số 17

11/08/2017

SĐT: 0988.342.731 / ĐỊA CHỈ: Chợ Rồng, Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương

  • 1
  • 2

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?