Nt Vạn Đức

10/08/2017

SĐT: 0673.853.463 / ĐỊA CHỈ: 249 - Nguyễn Huệ - Thị xã Sa Đec - Đồng Tháp

Nt Thọ An Đường 1

10/08/2017

SĐT: 0673.824.326 HOẶC 0918.750.210 / ĐỊA CHỈ: Nguyễn Văn Tre,T.T Mỹ An,Tháp Mười,Đồng Tháp

Nt Thuận Phước

10/08/2017

SĐT: 0673.851.495 / ĐỊA CHỈ: 21- Nguyễn Du- F2 -Tp Cao Lãnh -Đồng Tháp

NT Hòa Bình

10/08/2017

SĐT: 0907.410.662 / ĐỊA CHỈ: Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Thanh Bình, Đồng Tháp

Nhà thuốc Tế Lương Đường 2

10/08/2017

SĐT: 0916.404.148 / ĐỊA CHỈ: Chợ Mới, Tân Hồng, Đồng Tháp

Nhà thuốc Hồng Vân

10/08/2017

SĐT: 0673.845.398 / ĐỊA CHỈ: 549, Bình Thành,Chợ Lấp Vò, Đồng Tháp

Nhà thuốc Ích Thọ Đường

10/08/2017

SĐT: 0907.656.434 / ĐỊA CHỈ: 601 - Long Thành - Long Hậu - Lai Vung - Đồng Tháp

Nhà thuốc Dân Sanh Đường

10/08/2017

SĐT: 01688.456.555 / ĐỊA CHỈ: 30, Đường Thiên Hộ Dương, Thị Xã Hồng Ngự, Đồng Tháp

Nhà thuốc Nguyễn Thành Nam

10/08/2017

SĐT: 0673.620.301 / ĐỊA CHỈ: Chợ Nha Mân, Châu Thành,Đồng Tháp

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?