HT Số 1 Trùng Khánh

11/08/2017

SĐT: 0263.826.065 / ĐỊA CHỈ: Trùng Khánh,Cao Bằng

HT Số 1 Cty Dược AMV

11/08/2017

SĐT: 0263.850.676/ ĐỊA CHỈ: Tổ 15,Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng

NT Chị Dung

11/08/2017

SĐT: 01682.365.370 / ĐỊA CHỈ: QT kiot 05, Chợ Sông Bằng ,Đường Kim Đồng,Hợp Giang, Cao Bằng

HT Số 2 Quảng Uyên

11/08/2017

SĐT: 0934.215.268/ ĐỊA CHỈ: Quảng Uyên,Cao Bằng

HT Phương Anh Nguyên Bình

11/08/2017

SĐT: 0263.872.092 / ĐỊA CHỈ: Nguyên Bình, Cao Bằng

NT Hòa An

11/08/2017

SĐT: 0947.663.148 / ĐỊA CHỈ: Phố giữa,Hoà An, Cao Bằng

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?