Nhà thuốc Mai Yến

09/08/2017

SĐT: 07813.825.355 HOẶC 0918.308.844 / ĐỊA CHỈ: 74 Hòa Bình - Phường 3 - Tp Bạc Liêu

Nhà thuốc Khai Minh

09/08/2017

SĐT: 07813.822.435 HOẶC 0942.439.92 / ĐỊA CHỈ: 23- Hà Huy Tập- P3- Tp Bạc Liêu

Nhà thuốc Bích Trân

09/08/2017

SĐT: 07813.883.163 / ĐỊA CHỈ: 350- H. Hòa Bình- Bạc Liêu

Nhà thuốc Ánh Hồng

09/08/2017

SĐT: 0918.157.041 / ĐỊA CHỈ: 273- Phan Thanh Gỉan- Gía Rai- Bạc Liêu

Nhà thuốc Trung Hòa

09/08/2017

SĐT: 07813.844.634 HOẶC 0988.815.644 / ĐỊA CHỈ: 24- Tt Gành Hào- H. Đông Hải-Bạc Liêu

Bạn có những thắc mắc muốn được Dược sĩ tư vấn ?