TS giải thích giùm tại sao chỉ số đường huyết dao động liên tục như vậy ?

04/01/2018

Chào bạn.
Đường huyết của bạn như vậy là ổn định rồi không cần lo lắng gì cả. Đường huyết dao động lên xuống thường xuyên là điều khó tránh nhưng dao động trong khoảng phép từ 3.8-6.4 mmol/l là bình thường. Bạn đang điều trị có hiệu quả tốt nên tiếp tục duy trì. Đường huyết tăng hay giảm không chỉ phụ thuộc nhiều vào chế độ ăn nhưng còn phụ thuộc vào chế độ vận động. Vì vậy đường huyết của cơ thể là không cố định.

  • Chia sẻ :

TPBVSK DIABETNA được chiết xuất từ Dây thìa canh chuẩn hóa và được chuyển giao chính thức từ công trình nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thìa canh.

  • Hỗ trợ sinh tân, chỉ khát, làm hạ đường huyết
  • Hỗ trợ người bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường