Kính gửi chuyên gia Chỉ số đường huyết của người bình thường không bị bịnh tiểu đường đo vào buổi sáng (sau khi ăn 12 tiếng) là bao nhiêu ? Xin cảm ơn chuyên gia

04/01/2018

Chào bạn

Chỉ số đường huyết trong máu lúc đói (sau ăn tối thiểu 8 tiếng) <6,0mmol/L (<108mg/dl) thì là bình thường.

Chỉ số đường huyết trong máu lúc đói (sau ăn tối thiểu 8 tiếng)  từ 6.0 – 6,9 mmol/L (108-125mg/dl) thì được chẩn đoán là tiền tiểu đường.

Chỉ số đường huyết trong máu lúc đói (sau ăn tối thiểu 8 tiếng) ≥ 7 mmol/L (> 126 mg/dl) được chẩn đoán là tiểu đường.

 

  • Chia sẻ :

TPBVSK DIABETNA được chiết xuất từ Dây thìa canh chuẩn hóa và được chuyển giao chính thức từ công trình nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thìa canh.

  • Hỗ trợ sinh tân, chỉ khát, làm hạ đường huyết
  • Hỗ trợ người bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường