Đường huyết đo sau ăn 1 giờ là 8.3mmol/l. Đo sau ăn 2 giờ là 7.2mmol/l. Vậy xin hỏi TS nên đo sau 1 giờ hay 2 giờ.Và chỉ số này có bị đái tháo đường không?

03/01/2018

Chào bạn.
Tiểu đường được chẩn đoán dựa vào đường huyết trước ăn ( lúc đói) và sau ăn ( sau ăn 2 giờ). Đường huyết lúc đói từ 7mmol/l, đường huyết sau ăn từ 11.1 trở lên được chẩn đoán bị tiểu đường. Để theo dõi đường huyết bạn nên đo cả khi đói nữa. Đường huyết sau ăn của bạn như vậy là bình thường bạn không bị tiểu đường.

  • Chia sẻ :

TPBVSK DIABETNA được chiết xuất từ Dây thìa canh chuẩn hóa và được chuyển giao chính thức từ công trình nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thìa canh.

  • Hỗ trợ sinh tân, chỉ khát, làm hạ đường huyết
  • Hỗ trợ người bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường