Bị tiểu đường có uống được rượu ngâm cao hổ cốt không?

03/01/2018

Chào bạn.
Người bị bệnh tiểu đường thường cơ thể bị nóng nhiệt nhiều, nhất là khi đường huyết cao cơ thể sẽ nóng háo, khát nước…Rượu cao hổ cốt có tính nóng vì vậy người tiểu đường cần thận trọng vì có thể ảnh hưởng đến đường huyết. Bệnh nhân tiểu đường nên ăn uống các loại đồ mát hạn chế đồ cay nóng kích thích.

  • Chia sẻ :

TPBVSK DIABETNA được chiết xuất từ Dây thìa canh chuẩn hóa và được chuyển giao chính thức từ công trình nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thìa canh.

  • Hỗ trợ sinh tân, chỉ khát, làm hạ đường huyết
  • Hỗ trợ người bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường