Cơ chế bệnh sinh Tiền đái tháo đường

02/01/2018

Sinh bệnh học của tiền tiểu đường: cơ chế tăng đường huyết lúc đói và sau ăn ở những người bị suy giảm đường huyết lúc đói và hoặc dung nạp glucose.

Trừu tượng

Ba mươi hai đối tượng có suy giảm đường huyết đói (IFG) và 28 đối tượng có bình thường đường huyết lúc đói (NFG) ăn một bữa ăn dán nhãn và 75 g glucose (xét nghiệm dung nạp glucose bằng đường uống) vào những dịp khác nhau. Đường huyết lúc đói, insulin, và C-peptide cao hơn (P <0,05) trong các môn học với IFG hơn ở những người có NFG, trong khi sản xuất đường nội sinh (EGP) không khác nhau, cho thấy tình trạng kháng insulin ở gan.

EGP đã nhanh chóng bị đàn áp, và sự xuất hiện đường trong bữa ăn tương đối tăng lên sau ăn bữa ăn trong cả hai nhóm.Ngược lại, biến mất glucose (R (d)) ngay lập tức sau khi ăn uống thấp hơn (P <0.001) ở các đối tượng IFG / dung nạp kém glucose (IGT) và IFG / bệnh tiểu đường nhưng không khác biệt ở những người có dung nạp glucose IFG / bình thường ( NGT) hoặc NFG / NGT.

Tác dụng của insulin ròng (S (i)) và insulin kích thích xử lý glucose (S (i) *) đều giảm (P <0,001, ANOVA) trong các môn học với NFG / IGT, IFG / IGT, và IFG / bệnh tiểu đường nhưng không khác nhau các đối tượng có NFG / NGT hoặc IFG / NGT. Khiếm khuyết tiết insulin cũng góp phần giảm sau ăn R (d) kể từ khi chỉ số bố trí thấp hơn (P <0,001, ANOVA) trong các môn học với NFG / IGT, IFG / IGT, và IFG / bệnh tiểu đường nhưng không khác nhau trong các môn học với NFG / NGT và IFG / NGT. Chúng tôi kết luận rằng tăng đường huyết sau ăn ở những người có bệnh tiểu đường sớm là do mức giá thấp hơn về sự biến mất glucose hơn là tăng xuất hiện bữa ăn hoặc suy giảm ức chế của EGP, bất kể đường huyết lúc đói của họ. Ngược lại, bài tiết insulin, hành động, và các mô hình của doanh thu sau khi ăn cơ bản là bình thường ở những người bị IFG bị cô lập.

  • Chia sẻ :

TPBVSK DIABETNA được chiết xuất từ Dây thìa canh chuẩn hóa và được chuyển giao chính thức từ công trình nghiên cứu cấp bộ về nguyên liệu dây thìa canh.

  • Hỗ trợ sinh tân, chỉ khát, làm hạ đường huyết
  • Hỗ trợ người bệnh tiểu đường, ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường