Bệnh viện Giao thông vận tải khu vực miền Duyên Hải

Thứ Bảy 17/10/2015.

GTVT - duyen hai

Năm 2003 bệnh viện đổi tên thành Bệnh viện Giao thông vận tải 3. Chức năng nhiệm vụ: Khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên chức ngành GTVT khu vực Duyên hải, Hải Phòng và các khu vực lân cận.

Thực hiện công tác y tế dự phòng, y tế lao động: tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị ngành GTVT, tổ chức giám định, điều trị và quản lý các bệnh nghề nghiệp và thực hiện các chương trình y tế quốc gia.

Địa chỉ: Số 40 – Đường 5 mới – Phường Hùng Vương – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: 0313. 798971/ 0313.798972/ 0313. 798976

  • VIDEO KIẾN THỨC VỀ BỆNH